hart, gebroken.jpeg
Love Alexander ....jpg
hart, sleutel tot.jpeg

Interactieve Zelf Resonantie (IZR)

Met behulp van Interactieve Zelf Resonantie kijk je als het ware in een spiegel. Die spiegel toont jou wie je in wezen bent, waar je warm voor loopt, wat je tegen houdt of waar je liever van wegkijkt. Je verkent en herontdekt jouw innerlijke wereld. Soms ontmoet je vergeten delen van je zelf, of komen er gebeurtenissen uit je leven in een verrassend licht te staan. Het doel is dat jij de zeggenschap hebt of terug wint over jezelf en je eigen leven. Mildheid en compassei met jezelf en anderen zijn daarbij sleutelwoorden.

Interactief

Staat voor zelf doen. Jouw verlangen staat (letterlijk) centraal in het proces. Jij gaat actief de ontmoeting aan met jouw struikelblokken (meestal onverwerkte gebeurtenissen uit jouw kindertijd) en jouw hulpbronnen (sterkte gezonde kanten van jezelf).

Zelf

Gaat over jou. Wat leeft er in jou dat aandacht wil? Dat staat te springen om gezien en ontwikkeld te worden. Dat na al die jaren aan het licht mag komen.

Resonantie

Is gespiegeld worden. Een ander mens resoneert met jouw woorden en laat je zien, voelen en ervaren wat er achter zit. Je kunt ook zelf resoneren met de woorden uit je verlangen - verschillende mogelijkheden om te verkennen van dat wat er is. 

Op deze manier wordt je wijzer over jezelf. Ontdek je dat je jezelf misschien al die tijd om de tuin hebt geleid. Kun je onverwerkte gebeurtenissen alsnog verwerken en jouw eigen waarheid en kracht hervinden.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden

en zal zichzelf opnieuw verstaan, 

en leven, bloot en onomwonden,

aan niets en niemand meer ten prooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

door Huub Oosterhuis