Welkom bij Lifeconnections

 

Deze site gaat over het leven, zoals ieder dat persoonlijk beleeft in en met de verbindingen die er op allerlei manieren zijn; bewust en heel zichtbaar voor iedereen tot onbewust, onzichtbaar. De verbinding in en met jezelf, de verbinding met de ander, met je omgeving, met de wereld als geheel en met je Bron.

 

 

Vitality Mind Challenge® - Stress & Burnout preventie 

Met behulp van deze tool, de Vitality Mind Challenge® (VMC), krijg je inzicht in wat je op

precognitief niveau doet waar het gaat om stressbeleving en -hantering.

Daarmee ontstaat de mogelijkheid om bij te sturen en uitval te voorkomen. Lees hier meer...

Contextuele counselling

We leven allemaal in een context. De plek waar we geboren werden, het gezin en de familie(s)

waartoe we behoren, de omgeving waar we wonen en daar waar we werken. Door de

(prestatie)druk in onze samenleving, is het soms moeilijk om ‘voeling’ te houden met onze relaties.

Relaties staan ook onder druk in dit krachtenspel.

 

Nagy, grondlegger van de Contextuele benadering, voegde de relationele dimensie toe in de begeleiding van mensen. We willen allemaal bij iemand horen, maar weten soms niet goed meer hoe dit vorm te geven. Lees hier meer….