Welkom bij Lifeconnections

 

Deze site gaat over het leven, zoals ieder dat persoonlijk beleeft in en met de verbindingen die er op allerlei manieren zijn; bewust en heel zichtbaar voor iedereen tot onbewust, onzichtbaar. De verbinding in en met jezelf, de verbinding met de ander, met je omgeving, met de wereld als geheel en met je Bron.

 

 

Interactieve Zelf Resonantie (IZR)

Verlang je naar verandering? Verlang je er naar je verder te ontwikkelen in jouw relaties of werk?

Wil je meer psychisch of fysiek welzijn? 

Misschien is Interactieve Zelf Resonantie  (IZR) de oplossing voor jou. Deze methode die

ontwikkeld werd door Prof. Dr. Franz Ruppertmaakt het mogelijk om dat wat jou belemmert

in jouw leven zichtbaar te maken en te verwerken. We werken met jouw wens of verlangen.

De woorden die je kiest voor jouw verlangen hebben een diepere betekenis. Ze zeggen iets over

wat er in jou leeft. Lees hier meer....

Vitality Mind Challenge® - Stress & Burnout preventie 

Met behulp van deze tool, de Vitality Mind Challenge® (VMC), krijg je inzicht in wat je,

onbewust, op precognitief niveau doet waar het gaat om stressbeleving en -hantering. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om bij te sturen naar een betere balans en uitval te voorkomen. Lees hier meer...

Contextuele counselling

We leven allemaal in een context; omgeving, relaties. De plek waar we geboren werden, het gezin en de familie(s) waartoe we behoren, de omgeving waar we wonen en daar waar we werken. Relaties kunnen ons heel veel moois geven, maar soms ook enorm intensief zijn, waarbij je soms

voelt dat de balans eruit gaat. 

Zien waar 'het 'm in zit' kan heel lastig zijn. Het is alsof je wilt kijken naar een schilderij waar je zelf onderdeel van uit maakt. Samen gaan we de situatie verkennen, het schilderij bekijken door wisselend in en uit te zoomen. Gaandeweg ga je zien en voelen wat er aan de hand is en help ik je te kijken wat voor jou helpend kan zijn.   

 

Nagy, grondlegger van de Contextuele benadering, voegde de relationele dimensie toe in de begeleiding van mensen. We willen allemaal bij iemand horen, maar weten soms niet goed meer hoe dit vorm te geven. Lees hier meer….