Lifeconnections

Deze site gaat over het leven, zoals ieder dat persoonlijk beleeft in en met de verbindingen die er op allerlei manieren zijn; bewust en heel zichtbaar voor iedereen tot onbewust, onzichtbaar. De verbinding in en met jezelf, de verbinding met de ander, met je omgeving, met de wereld als geheel en

met je Bron.

 

Verbinding vormt de rode draad in alles wat je vindt op deze site.

 

  Welkom!