Vitality Mind Challenge® (VMC)

Met de Vitality Mind Challenge® (VMC) wordt de mentale gezondheid gemeten.

 

Deze tool bestaat uit honderd vragen (gemiddelde duur om in te vullen is 20 minuten). De antwoorden op deze vragen worden gescoord op 20 indicatoren die de risico op burn-out kunnen aangeven. Ieder indicator kent een benchmark, gekoppeld aan een wetenschappelijk optimum. Paar voorbeelden: “Nee” kunnen zeggen. Helemaal geen nee kunnen zeggen, is grenzeloos, terwijl altijd nee zeggen, zou betekenen dat er nooit een beroep op je gedaan kan worden. Het optimum ligt daar dus ergens tussen in. Maar als het gaat om een passende baan, dan zal duidelijk zijn dat het optimum wel op honderd procent ligt. 

 

Door het scoren van alle honderd vragen op deze twintig indicatoren ontstaat met de Vitality Mind Challenge® inzicht in de mate van stress in iemands leven en hoe iemand hiermee de afgelopen periode is omgegaan. De waarde van de VMC zit hem erin dat deze het precognitieve (onbewuste) gedrag zichtbaar maakt. Met het inzicht hierin kan de deelnemer aan de slag. De resultaten worden tijdens het terugkoppelgesprek besproken. Aan de hand van de uitkomsten vindt afstemming plaats met betrekking tot het individueel vervolg traject.

Uitval door burn-out heeft een grote impact in iemands leven. Burn-out betekent vaak langdurge afwezigheid. In de afgelopen periode is dit gemiddeld opgelopen naar 290 dagen. Burn-out voorkomen betekent veel leed bespraken. En dat is een win-win: voor de deelnemer, en als gevolg daarvan ook voor de omgeving: werk en privé.

 

Als werkgever betekent investeren in het voorkomen van burn-out een enorme kostenbesparing, want de kosten van een burn-out liggen zo rond de 120.000 euro. Per persoon.  

 

Enkele reacties van deelnemers:

  • “Hartelijk dank! Ik heb het gesprek van gisteren weer als zeer waardevol ervaren.”

  • "De inzichten hebben me geholpen en ik ervaar hierdoor meer rust." 

  • “Superbedankt voor de input en het gesprek”

  • “Bedankt voor het onwijs fijne gesprek en de tips die goed toe te passen zijn. Heel fijn.”

 

 

Hoe zit het met het ziekteverzuim binnen uw bedrijf?

En wat is de impact daarvan op de dagelijkse operationele werkzaamheden?

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. Want voorkomen is écht beter (en goedkoper) dan genezen.